مشتریان عزیز اصفهان دارو جهت ثبت سفارش خرید و دریافت محصولات ملزم به ثبت نام و عضویت در سایت هستند.
در فرایند ثبت نام مشخصاتی از قبیل نام،  شماره تلفن همراه و ایمیل جهت ارسال پیام و محصول دریافت میشود.
کلیه اطلاعات و مشخصات مشتریان عزیز نزد اصفهان دارو محفوظ و کاملا محرمانه است و اطلاعات شخصی شان به هیچ شخص یا سازمان دیگری منتقل نمی شود مگر اینکه با حکم قانونی موظف باشد در اختیار مراجع ذی صلاح قرار دهد